tirsdag 30. august 2011

Observasjon I

dame benk bok busk

torsdag 18. august 2011

Som vi er

Kom
la oss være bra nok.